Miejski Zakład Komunikacji

Witam na nieoficjalnej stronie MZK Jarosław

Witaj na stronie MZK Jarosław! Jeżeli chcesz szybko odnaleźć interesujący cię kurs autobusu to skorzystaj z tego linku. Wszystkie rozkłady jazdy są już przygotowane do wydruku czarno-białego (dla oszczędzenia tuszu). Jeżeli poszukujesz dodatkowych informacji o zakładzie to skorzystaj z tego linku.

Strona posiada dwa warianty kaskadowych arkuszy stylów. Każdy arkusz zmienia wygląd strony. Jeżeli nieodpowiada ci obecny wygląd lub po prostu twoja przeglądarka błędnie wyświetla strone to skorzystaj z tego linku.

Rozkłady jazdy autobusów można drukować bezpośrednio z strony. Strona została zoptymalizowana aby oszczędzać kolorowy tusz w drukarce podczas wydruku. Wystarczy włączyć podgląd wydruku w przeglądarce internetowej aby zobaczyć które niepotrzebne elementy zostały wyłączone.

Historia MZK w Jarosławiu

Gwałtowny rozwój Jarosławia po wojnie doprowadził do powstania nowych zakładów przemysłowych i rozszerzania granic miasta. Należy pamiętać także o gwałtownym wzroście liczby mieszkańców. Czynniki te doprowadziły do utworzenia w 1972 Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Komunikacja miejska miała za zadanie połączyć ośrodki podmiejskie z centrum miasta ale także z zakładami przemysłowymi potrzebującymi dużej ilości pracowników. Dzięki jej utworzeniu zacieśniła się integracja Jarosławia z pobliskimi miejscowościami.

Na początku dysponowano jedynie 6 autobusami. Dużym ograniczeniem był stan techniczny dróg i ulic. Dodatkowo brakowało doświadczonego personelu i zaplecza technicznego. W początkowym okresie mieszkańcy miasta mieli ograniczone możliwości korzystania z transportu gdyż autobusy kursowały przepełnione. Linie łączyły wsie przez teren miasta. Były one zaplanowane głównie z myślą o dowozie pracowników do zakładów.

Projektowanie poszczególnych linii komunikacyjnych oparte było na wielu czynnikach. W grę brano pod uwagę nie tylko lokalizację zakładów pracy, szkół, osiedli ale także dane zakładów dotyczące ilości pracowników oraz miejsca ich zamieszkania. Na początku utworzono zaledwie trzy trasy: Tuczempy–Pawłosiów, Pełkinie–Munina Z.P.Z. , Widna Góra–Szówsko.

W czasie kolejnych lat MZK ulega gruntownej modernizacji. Wybudowano nową zajezdnie, zwiększono liczbę autobusów oraz utworzono nowe trasy. Obecnie posiada ona 30 autobusów i wykonuje 168 kursów dziennie w dni robocze i 73 kursy w dni wolne. Poważnym utrudnieniem jest układ ulic miasta i mała przepustowość ruchu. Wzrastająca liczba motoryzacji indywidualnej tylko pogarsza tą sytuację.